Ανάρτηση Χωρίς Νόημα

Enter the rabbit's lair...

Created with Sketch.

Ανάρτηση Χωρίς Νόημα

~

Αυτή είναι μια ανάρτηση χωρίς κανένα απολύτως νόημα.

Μια

Σκέτη

Αδιάφορη

Ανάρτηση

Τίποτα

Άλλο.

Έχουν

Πλάκα

Αυτά τα

Παιχνίδια

Με τις λέξεις

Μοιάζουν με κύμα

Που ανεβαίνει πάνω

Και μετά κατεβαίνει

Κάτω πάλι

Ξανά

Και

Συ

Κάνεις

Ζιγκ-Ζαγκ

Μαζί με Μένα

Τώρα

Ναι

Το είπα

Δεν υπάρχει

Νόημα

Στο

Κεί

με

νο

.

Κα

Τά Κά

Ποιο τρόπο

Πάντως με εκ

Φράζει αυτή

Τη στιγμή.

Αυτά

αα

α.

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares